Programová podpora pre vysoké školy

Spoločnosť Ipex IT, s.r.o. vyvíja a prevádzkovo podporuje akademický informačný systém pre Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej prace sv. Alžbety v Bratislave (ďalej len "VŠZSP"). S tým súvisia aj naše aktivity v oblasti študentských preukazov, ktoré rozvíjame aj v spolupráci so združením EUNIS.

Na tejto stránke zverejňujeme na všeobecné použitie vybrané programové produkty a iné podklady k študentským preukazom:

 1. Metodické usmernenie č. 16/2014 o preukaze študenta
  Metodické usmernenie o študentských preukazoch pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravil EUNIS.
 2. CkmData - program na export údajov o použitých licenciách ISIC, ITIC a EURO<26 z vysokej školy do spoločnosti CKM SYTS
  Dáta o licenciách program preberá z databázy VŠ a vo formáte XML ich odovzdáva príslušnej webovej stránke systému CKM Online.
  Update 2020.08.03 pre bezpečnostný protokol TLS 1.2.
 3. Ochrana osobných údajov študentov pri spolupráci s tretími stranami (10/2018)
  Vzorové dokumenty od spoločností CKM SYTS a TransData sme pre potreby VŠZSP podstatne upravili.

Kontakt:

   ssykora@ipex.sk,  02 5810 1414,  0905 700 099